Profil
Produktioner
Priser
Kontakt
Forside

PrisMed mindre andet er aftalt følger jeg overenskomsten mellem Dansk
Journalistforbund (DJ) og Danske Film og TV-Producenter (DFTP) om
tv-produktion for freelancere, hvor lønsatsen pr. 1/1-04 er 2.830,00 kr. pr. dag.

Inden en produktion går i gang bliver prisen beregnet ud fra indhold og omfang.

Nogle produktioner behøver lang tids research og casting, hvor andre er lige at gå til.

Forhold som længde eller et særligt kendskab til indholdet tæller også med, når jeg
vurderer, hvad en produktion kræver af ressourcer.

Det kan også være, der skal mange optagedage til, og det medfører flere dages
gennemsyn af råbånd og udvælgelse af klip.

God planlægning er derfor af stor betydning!

For skriftlige opgaver fx et idéoplæg, synopsis eller manuskript bruger jeg
Dansk Journalistforbunds vejledende timesatser for freelancejournalistik.
www.journalistforbundet.dk

Beløbene bliver ikke pålagt moms, men udbetales som A eller B-indkomst og
er eksklusiv kørsel, ophold og forplejning.